Full de Ruta per a l’energia    
              de lCatalunya independent    
 
                        Versió 2
                      199 pàgines, 135 taules, 
                            56 figures, 130 referències       

Coordinador:
Joaquim Corominas, Doctor Enginyer (UPC), Màster en Enginyeria Elèctrica (UC, Berkeley)

Col·laboradors:
Carme Pretel, Dra Enginyera Industrial, Professora Titular de la Universitat Politècnica de Catalunya-BarcelonaTech.

Jaume Morrón, Soci-director de dialEc Comunicació per a la Sostenibilitat

Josep Lluís Salazar, Advocat Ambiental. MBA internacional.

Marcel Coderch, PhD Electrical Enginering and Computer Science, professor honorífic UPC


Agraïments: Enginyers per la IndependènciaComentaris i propostes a: enercatin@gmail.com

Félix Albero