Índex2


Índex (Per accedir al capítol que desitjeu, premeu el capítol)

1.1 Objectiu del projecte Enercatin
1.2 Marc del document
1.3 Què canviarà del sector energètic amb la independència
1.3.1 En relació amb el Reino de España
1.3.2 En relació a altres països
1.3.3 En relació a les entitats estatals
1.3.4 En relació a les empreses energètiques
1.4 Què haurà de canvia, i què proposem que canviï
1.4.1 Eixos de la política
1.4.2 Organismes transnacionals
1.4.3 Mix energètic
1.4.4 Infraestructures
1.4.5 Dependència exterior
1.4.6 Suport a les energètiques nacionals
1.4.7 Estadístiques energètiques
1.4.8 Formació
1.4.9 Recerca
1.4.10 Informació i culturalització energètica
Annex al capítol
2.1 Límits energètics actuals:
2.1.1 Recursos primaris accessibles
2.1.2 Capacitat d’importació/exportació
2.1.3 Capacitat de connexió de generació en Règim Especial
2.2 Producció, consum, intercanvis, impactes
2.2.1 Producció
2.2.2 Consum
2.2.3 Intercanvis energètics
2.2.4 Impactes de d’ús dels recursos energètics autòctons
2.3 Infraestructures
2.3.1 Centres de producció energètica
2.3.2 Altres infraestructures
2.3.3 Cobertura de la demanda màxima
2.4 Valoració de la situació actual
3. Descripció de la situació administrativa i ocupacional actual
3.1 Competències en matèria energètica
3.1.1 Derivades de la Constitució
3.1.2 Derivades de d’Estatut de 2006
3.1.3 Principals lleis i normatives energètiques de rang estatal aplicables a Catalunya
3.1.4 Adaptació a la legislació energètica de la UE
3.2 Convenis especials existents
3.3 Referències
3.3.1 Plans d’energia oficials
3.3.2 Altres estudis i propostes institucionals
3.3.3 Estudis i propostes no institucionals
3.4 Valoració de la situació administrativa actual
3.5 Situació ocupacional
4.- Noves necessitats
4.1 Energètiques
4.1.1 Recursos energètics
4.1.2 Estalvi i eficiència
4.1.3 Producció
4.1.4 Infraestructures
4.2 Polítiques, legislatives i administratives
4.2.1 Integració de diverses polítiques
4.2.2 Mecanismes moderns àgils, integradors, participatius
4.2.3 Incentivacions intel·ligents
4.2.4 Creació d’entusiasme: professionals, productors, usuaris/consumidors
4.3 Empresarials
4.3.1 Relació amb les productores i les comercialitzadores
4.3.2 Manteniment de les instal·lacions
4.3.3 Innovació i noves instal·lacions
4.3.4 Manteniment del teixit industrial energètic
4.4 Formatives
4.4.1 Formació continua dels professionals existents
4.4.2 Formació reglada
4.4.3 Recerca
4.4.4 Culturalització energètica de la població
4.5 Econòmiques
4.5.1 Règim tarifari
4.5.2 Règim fiscal
4.5.3 Inversions
4.6 De sostenibilitat
5.- Escenaris, propostes i conclusions
5.1 Objectius a assolir: a curt i a llarg termini
5.1.1. Indicadors energètics
5.2 Cobriment de les necessitats
5.2.1 Energia elèctrica
5.2.2 Combustibles
5.2.3 Calor/Fred
5.3 Mecanismes per assolir els objectius
5.3.1 Una visió local
5.3.2 La visió de la Unió Europea
5.4 Propostes
5.4.1 Per àmbit energètic
5.4.2 Per fase
5.5 Conclusions
5.5.1 Viabilitat de la independència
5.5.2 Anàlisis DAFO
Annex al capítol
Referències